Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเน... (01 ธ.ค. 2560)  
ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (01 ธ.ค. 2560)  
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (09 พ.ย. 2560)  
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 (01 พ.ย. 2560)
ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (01 พ.ย. 2560)
ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (30 ต.ค. 2560)
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (30 ต.ค. 2560)
ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (01 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (01 ก.ย. 2560)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (01 ส.ค. 2560)
ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (01 ก.ค. 2560)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (01 มิ.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 (07 เม.ย. 2560)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (01 มี.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (31 ม.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (31 ม.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 (04 ม.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (01 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเน... (28 พ.ย. 2559)
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (07 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด... (30 ต.ค. 2560)  

ฝึกทบทวน อ.ป.พ.ร. (18 ต.ค. 2554)  

กิจกรรม อ.ป.พ.ร. (18 ต.ค. 2554)  

ภาพกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน... (18 ต.ค. 2554)

ภาพกิจกรรม 5ส (18 ต.ค. 2554)

ประเพณีบุญพระเวสสันดร (18 ต.ค. 2554)

งานประเพณีสงกรานต์วันผู้ส... (18 ต.ค. 2554)

งานนมัสการพระพุทธมหิทธาดล... (18 ต.ค. 2554)

โครงการให้ความรู้ เฝ้าระ... (18 ต.ค. 2554)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (18 ต.ค. 2554)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (18 ต.ค. 2554)

โครงการประกวดหมู่บ้าน อุบ... (18 ต.ค. 2554)

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย ส... (18 ต.ค. 2554)

โครงการคาราวานเสริมสร้างเ... (18 ต.ค. 2554)

โครงการคาราวานสุขภาพเคลื่... (18 ต.ค. 2554)

โครงการความร่วมมือ ระหว่า... (18 ต.ค. 2554)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (18 ต.ค. 2554)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (18 ต.ค. 2554)

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ... (18 ต.ค. 2554)

การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศร... (18 ต.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง... (31 ต.ค. 3103)  
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบล... (31 ต.ค. 3103)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนตาเข หมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองบั่... (26 ม.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านตาดโตน หมู่ที่ 7 ไปโรงเรียนตาดดต... (26 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาตระแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้า... (16 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 3 ไปถนน คสล.10... (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ 5 - ถนน คสล.... (29 พ.ย. 2560)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ ) ความเร็ว 30 ... (14 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยพร้อมทางระบายน้ำเข้าและก่อสร้างฝา... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560 ครั้งที่ 2 (ก.ค.... (27 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการงานบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยของ อบต... (31 พ.ค. 2560)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (13 มี.ค. 2560)
ผลการพิจารณาการเปิดซองสอราคา ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (10 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฟ้าห่วน หมู่ 4,บ้านแก้งกกก่อไปสี่แยกต้นต... (22 ก.พ. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฟ้าห่วน หมู่ 4,บ้านแก้งกกก่อไปสี่แยกต้นต... (22 ก.พ. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล เส้นทิศเหนือบ้านขุมคำ หมู่ 9 ตำบลแก่งเค็ง ( งบ... (20 ก.พ. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล ภายในคุ้มพรสวรรค์ บ้านตาดโตน หมู่ 7 ( งบประมาณ... (20 ก.พ. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล บ้านแก้งกกก่อ หมู่ 6 ไปโรงเรียนบ้านตาดโตน ( งบ... (20 ก.พ. 2560)
ปราะกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านแก้งกกก่อไปถึงสี่แยกต้นตาล หมู่ 6 (งบป... (20 ก.พ. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th