Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบข้อกฏหมาย/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
20 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
05 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564
12 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประชาสัมพันธ์จากสำนักประฃาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2564
11 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
15 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ(ผู้มีทักษะ)
04 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
26 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยสะอาด 2564" ของกระทรวงมหาดไทย
21 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศจากสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th