Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
16 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
26 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศเฃิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 /2561
26 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แก่งเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561
26 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
26 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศ เรื่องอนุญาตให้ประชาขนและสื่อมวลชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเค็ง
01 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
01 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2561
09 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
01 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th