Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ( พฤศจิกายน 2560 - เมษายน 2561 )
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 (พฤศจิกายน 2560-เมษายน 2561)
10 ก.ย. 2563
ถึง
17 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านฟ้าห่วน ม.4 ไปคุ้มแก้วมณี ม.9 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ส.ค. 2563
ถึง
18 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านแก่งเค็ง หมู่ 12 ไปบ้านหนองบ๋า ม.11 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2563
ถึง
22 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านแก่งเค็ง หมู่ 12 ไป บ้านหนองบ๋า หมู่ 11 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2563
ถึง
03 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่งเค็ง ม.12 ไป บ้านฟ้าห่วน ม.4 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
01 มิ.ย. 2563
ถึง
11 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่งเค็ง ม.12 ไปบ้านฟ้าห่วน ม.4 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 เม.ย. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖2 )
02 มี.ค. 2563
ถึง
09 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสเริมผิวจราจร บ.ดงตาหวาน (คุ้มบ้านบ่อน้ำทิพย์ ไป ภูฆ้องคำ) หมู่ 13 ต.แก่งเค็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ม.ค. 2563
ถึง
31 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนดินลูกรังเดิม บ.แก้งกกก่อ หมู่ 6 ไปบ้านแก่งเค็ง หมู่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th