Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยพร้อมทางระบายน้ำเข้าและก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ 1
27 มิ.ย. 2560
ถึง
27 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560 ครั้งที่ 2 (ก.ค.-ก.ย.60)
31 พ.ค. 2560
ถึง
19 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการงานบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยของ อบต.แก่งเค็ง ประจำเดือน มิถุนายน-กันยายน 2560
19 พ.ค. 2560
ถึง
19 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 1 / 2560 (งวดที่ 1 พฤษภาคม-มิถุนายน)
13 มี.ค. 2560
ถึง
13 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
10 มี.ค. 2560
ถึง
10 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอราคา ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
22 ก.พ. 2560
ถึง
08 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฟ้าห่วน หมู่ 4,บ้านแก้งกกก่อไปสี่แยกต้นตาลหมู่6,บ้านแก้งกกก่อหมู่ 6 ไปโรงเรียนบ้านตาดโตน,คุมพรสวรรค์บ้านตาดโตน,เส้นทิศเหนือบ้านขุมคำ หมู่ 9 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้นจ.อุบล
22 ก.พ. 2560
ถึง
08 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฟ้าห่วน หมู่ 4,บ้านแก้งกกก่อไปสี่แยกต้นตาลหมู่6,บ้านแก้งกกก่อหมู่ 6 ไปโรงเรียนบ้านตาดโตน,คุมพรสวรรค์บ้านตาดโตน,เส้นทิศเหนือบ้านขุมคำ หมู่ 9 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้นจ.อุบล
20 ก.พ. 2560
ถึง
21 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล เส้นทิศเหนือบ้านขุมคำ หมู่ 9 ตำบลแก่งเค็ง ( งบประมาณ 2559 เบิกเหลื่อมปี)
20 ก.พ. 2560
ถึง
21 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล ภายในคุ้มพรสวรรค์ บ้านตาดโตน หมู่ 7 ( งบประมาณ 2559 เบิกเหลื่อมปี)


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th