Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ( พฤศจิกายน 2560 - เมษายน 2561 )
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 (พฤศจิกายน 2560-เมษายน 2561)
20 พ.ย. 2561
ถึง
28 พ.ย. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านแก่งเค็ง หมู่ 12 (ซอยบ้านแม่ใหญ่แป พงษ์เสือ) ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
20 พ.ย. 2561
ถึง
28 พ.ย. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนตาเข หมู่ 10 เส้นทางจากถนน ค.ส.ล.1038 ไปชลประธานบ้านดอนตาเข ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
23 ส.ค. 2561
ถึง
23 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านฟ้าห่วน หมู่ 4 เส้นทางบ้านฟ้าห่วน หมู่ 4 ไปบ้านแก่งเค็ง หมู่ 12 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
23 ส.ค. 2561
ถึง
23 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองกุง หมู่ 2 เส้นทางบ้านหนองกุงไปแก่งสิบสลึง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
23 ส.ค. 2561
ถึง
23 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างวัดสายคำไปตำบลเกษม หมูที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
23 ส.ค. 2561
ถึง
23 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านคุ้มดอนม่วง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
08 ส.ค. 2561
ถึง
16 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งลำห้วยพร้อมทางระบายน้ำเข้าและก่อสร้างฝายกั้นน้ำสะพานข้ามลำห้วยหมอนเฒ่า บ้านแก่งเค็ง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ก.ค. 2561
ถึง
03 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากสามแยกบ้านหนองบ๋า หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th