Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ( พฤศจิกายน 2560 - เมษายน 2561 )
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 (พฤศจิกายน 2560-เมษายน 2561)
09 ม.ค. 2563
ถึง
31 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนดินลูกรังเดิม บ.แก้งกกก่อ หมู่ 6 ไปบ้านแก่งเค็ง หมู่ 1
09 ม.ค. 2563
ถึง
31 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ.ฟ้าห่วน หมู่ 4 ไปถึงเขตตำบลหนองทันน้ำ บ.แหลมทอง ม.9
22 ต.ค. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางข้างวัดหนองบัว หมู่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
18 ก.ย. 2562
ถึง
27 ก.ย. 2562
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดีเซล (รถบรรทุกดีเซล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
05 ก.ย. 2562
ถึง
14 ก.ย. 2562
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดีเซล (รถบรรทุกดีเซล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
05 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ภายใน ร.ร.ตชด.บ้านดงตาหวาน หมู่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
01 พ.ค. 2562
ถึง
01 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ ร.ร ตชด.บ้านดงตาหวาน หมู่ 13
29 เม.ย. 2562
ถึง
15 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในบ้านขุมคำ หมู่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th