Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ( พฤศจิกายน 2560 - เมษายน 2561 )
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 (พฤศจิกายน 2560-เมษายน 2561)
29 พ.ย. 2560
ถึง
29 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ 5 - ถนน คสล.1038
14 พ.ย. 2560
ถึง
14 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
31 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยพร้อมทางระบายน้ำเข้าและก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ 1
27 มิ.ย. 2560
ถึง
27 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560 ครั้งที่ 2 (ก.ค.-ก.ย.60)
31 พ.ค. 2560
ถึง
19 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการงานบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยของ อบต.แก่งเค็ง ประจำเดือน มิถุนายน-กันยายน 2560
19 พ.ค. 2560
ถึง
19 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 1 / 2560 (งวดที่ 1 พฤษภาคม-มิถุนายน)
13 มี.ค. 2560
ถึง
13 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
10 มี.ค. 2560
ถึง
10 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอราคา ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th