Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ( พฤศจิกายน 2560 - เมษายน 2561 )
31 ต.ค. 3103
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ภาคเรียนที่ 2 / 2560 (พฤศจิกายน 2560-เมษายน 2561)
26 มี.ค. 2561
ถึง
26 มี.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินลูกรังเดิมเส้นข้างวัดสายคำไปตำบลเกษม เส้นที่ 1 และจากแยกเส้นที่ 1 (เส้นข้างวัดสายคำไปตำบลเกษม)
26 มี.ค. 2561
ถึง
26 มี.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงขึ้นรูปถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านดงตาหวาน หมู่ 13
07 มี.ค. 2561
ถึง
12 มี.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านแก้งกกก่อไปโรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ หมู่ 6
07 มี.ค. 2561
ถึง
07 มี.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 2
14 ก.พ. 2561
ถึง
21 ก.พ. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาตระแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มวัดสายคำ) บ้านแก่งเค็ง หมู่ 1
26 ม.ค. 2561
ถึง
29 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านตาดโตน หมู่ที่ 7 ไปโรงเรียนตาดดตนแก้งกกก่อ
26 ม.ค. 2561
ถึง
29 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนตาเข หมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองบั่ว หมู่ 3
16 ม.ค. 2561
ถึง
23 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาตระแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดสายคำ) บ้านแก่งเค็ง หมู่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th