Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

30 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

18 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

18 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

18 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศุนย์กสิกรรมมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

18 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2554

18 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554

18 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2554

18 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.อุบล กับ อบต.แก่งเค็ง

18 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการคาราวานสุขภาพเคลื่อนที่


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th