Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบข้อกฏหมาย/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมใจสร้างฝายมีชีวิตที่บ้านดอนตาเข

10 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (ท้าวคำผง) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

09 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

30 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวันลอยกระทง

23 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งแก่งเค็ง เข้าร่วมถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

21 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ร่วมกันสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารห้องประชุมไปยังห้องน้ำ

13 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ได้ร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

02 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดบ้านขุมคำ

24 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

18 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th