Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ประจำปีงบประมาณ 2563

25 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงโค และกระบือ

24 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง โครงการจัดระบบสำนักงาน อบต.แก่งเค็ง ตามหลัก 5 ส

14 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

12 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

11 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักป่ารักน้ำ

21 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง กิจกรรม “จังหวัดสะอาด”

15 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

14 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพบ้านผู้สูงอายุ

26 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th