Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบข้อกฏหมาย/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง แผนดำเนินงาน
01 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
20 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2553
20 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6
20 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง รายงานระดับหน่วยงานย่อย
20 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง รายงานระดับองค์กรจะต้องส่งตามระเบียบ
20 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล+พนักงานจ้าง
20 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน
20 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง สรุปบัญชีโครงการตามแผนการดำเนินงานปีงบฯ 2554
20 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th