Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบข้อกฏหมาย/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)
ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563            
ประกาศราคาประเมิน : มกราคม 2564 
แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
ชำระภาษี : เมษายน 2564
ผ่อนชำระภาษี : เมษายน - มิถุนายน 2564
ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)
เบี้ยปรับ : 40%ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ
              : 20% ของค่าภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน
              : 10% ของค่าภาษี กรณีชำระเกิณกำหนดแต่ก่อนหนังสือแจ้งเตือน
เงินเพิ่ม  : 1% -ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ
บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

ภาษีป้าย
ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2564
ชำระภาษี: ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท
เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน
ผู้เสียภาษี: เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง โทร.045-212015
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2563