Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบข้อกฏหมาย/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
Responsive image
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 จัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้มีบริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่
อยู่ในอำเภอห่างไกล เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพิ่มช่องทางในการบริการแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง
เพื่อให้บริการกด้านการปฏิรูปที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย การสอบสิทธิ การรังวัดและแผนที่ รวมถึงการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
         
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563