Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงโค และกระบือ
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงโค และกระบือ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือเป็นอาชีพเสริม เพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรที่มีอยู่เดิม และเป็นการฝึกพยาบาลสัตว์เบื้องต้นในการดูแลโคและกระบือ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง  ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอกุดข้าวปุ้น ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรและการปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่โค กระบือ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนและข้าราชการร่วมโครงการในครั้งนี้
         
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563