Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบข้อกฏหมาย/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงโค และกระบือ
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงโค และกระบือ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือเป็นอาชีพเสริม เพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรที่มีอยู่เดิม และเป็นการฝึกพยาบาลสัตว์เบื้องต้นในการดูแลโคและกระบือ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง  ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอกุดข้าวปุ้น ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรและการปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่โค กระบือ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนและข้าราชการร่วมโครงการในครั้งนี้
         
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563