Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอุทัย กำไรงาม
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายพุทธา พันโบ
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายวิรินทร์ โมหา
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายบุญมา คงเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่1
Responsive image
นายไพวัลย์ นาคีรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมูที่1
Responsive image
นายไพจิตร พูลพล
สมาชิกสภา อบต.หมูที่2
Responsive image
นายสกุล เติมบุญ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่2
Responsive image
นายเพ็ง ดอกบัวเผื่อน
สมาชิกสภา อบต.หมูที่3
Responsive image
นายสมพร โมหา
สมาชิกสภา อบต.หมูที่4
Responsive image
นายพิมพ์ มิ่งขวัญ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่4
Responsive image
นายบัวทอง สิงสีเทา
สมาชิกสภา อบต.หมูที่5
Responsive image
นายจันที เหลากลม
สมาชิกสภา อบต.หมูที่5
Responsive image
นายเพชรมณี เทียนหอม
สมาชิก สภา อบต.หมูที่6
Responsive image
นายผจญ โพธิ์พา
สมาชิกสภา อบต.หมูที่7
Responsive image
นายหวา ภาคะ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่7
Responsive image
นายศรชัย บุญเติม
สมาชิกสภา อบต.หมูที่7
Responsive image
นายสุนทร บุญภา
สมาชิกสภา อบต.หมูที่8
Responsive image
นายบุญเลี้ยง อุดมพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมูที่8
Responsive image
นายปราณี ทีอุทิศ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่9
Responsive image
นายคำพูล แพงรูป
สมาชิกสภา อบต.หมูที่10
Responsive image
นายคำปน สิงห์เชื้อ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่10
Responsive image
นายเผย บุญตั้ง
สมาชิกสภา อบต.หมูที่11
Responsive image
นายประชุม ประกอบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมูที่11
Responsive image
นายธีระวัฒน์ ไชยมูล
สมาชิกสภา อบต.หมูที่12
Responsive image
นายคะนองเดช โสดากุล
สมาชิกสภา อบต.หมูที่12
Responsive image
Responsive image
นายธีรศักดิ์ สายงาม
สมาชิกสภา อบต.หมูที่13


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th