Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางเรไร คณารักษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางละมุน นาคีรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนทีศรัทธาวาส
Responsive image
นางวงเดือน พูลพล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนทีศรัทธาวาส
Responsive image
นางลุนตรี กำไรงาม
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนทีศรัทธาวาส
Responsive image
นางสายทอง คณาทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวไซ
Responsive image
นางภูมี มหานาม
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสว่างวนาราม
Responsive image
นางพิสมัย จันทราภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสว่างวนาราม
Responsive image
นางจิตรา ด้นดั้น
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพนไพศาล
Responsive image
นางจันทร์เพ็ญ ทองปด
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพนไพศาล
Responsive image
นางบุตรสี ศาลาน้อย
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอารมณ์
Responsive image
นางอ้อมใจ แก้วชิณ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอารมณ์
Responsive image
นางบุญโฮม หงส์ศรี
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอารมณ์
Responsive image
นางสุมาลี สีงาม
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองลุมพุก
Responsive image
นางสมศรี เหลากลม
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองลุมพุก
Responsive image
นางอนงค์ หล้าเพชร
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองลุมพุก
Responsive image
นางรุ่งนภา เกิดภู่
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขุมคำ
Responsive image
Responsive image
นางจันทราพร โมหา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขุมคำ
Responsive image


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th